Dokumenty wymagane do przyjęcia do DDPS

 

1. Zaświadczenie lekarskie (wypełnia lekarz POZ)

2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

3. Zaświadczenie lekarza psychiatry (wymagane jeśli osoba ubiegająca się o miejsce             w  DDPS jest pacjentem poradni psychogeriatrycznej)